Evangelisation på internet

Evangelisation på modernt vis

När kristna delar sitt evangelium med andra kallas det för evangelisation. Det är ett försök att värva medlemmar till den kristna kyrkan, vilket man gör i lydnad till Jesus missionsbefallning. Likheterna mellan evangelisation och mission är därför stora, den enda skillnaden må vara att mission sker utanför landets gränser. Evangelisation på Internet innebär nya möjligheter för Svenska Kyrkan. Frågan är om det finns något annat alternativ?

Den svenska kyrkan är svagare än någonsin när medlemmarna lämnar. I ett försök att återvinna befolkningens förtroende väljer man att värva medlemmar med digitala lösningar. Att man väljer att göra det är bevis för att svenska kyrkan accepterar och lever i den digitala världen. För svenska kyrkan är det av yttersta vikt att förena sig med samhället, annars ställs svenska kyrkan inför en svår uppgift att värva medlemmar. Människor lever i den digitala världen, och därför måste även kyrkan göra det.

Evangelisation på Internet kan vara en effektiv metod att värva medlemmar. Människor uppskattar det digitala – och kanske kan den som lämnat hitta tillbaka till svenska kyrkan på den vägen. Endast fantasin sätter gränser för hur evangelisation på Internet kan se ut. Alternativ som ligger nära till hands är gudstjänster som sänds live i webb-tv eller predikningar att lyssna till som podcast. Framför allt behöver svenska kyrkan vara aktiv på sociala medier som Facebook och Twitter, det är där relationer skapas. Ett annat exempel är att sjunga i kör som också är en sammansvetsande aktivitet.

Runt om l landet arbetar lokala pastorat för att lyckas med evangelisation på Internet. Den nyfikne hittar snabbt flera exempel av olika kvalitet. Frågan är om svenska kyrkan överlever om deras digitala arbete misslyckas? För människor som växer upp i den digitala världen redan från första dagen kommer svenska kyrkan uppfattas som än mer åldrig än medelålders människor uppfattar den idag. Misslyckas arbetet kommer tusentals år av arbete gå om stöpet – har kyrkan råd att låta det hända?

evangelisation