Hur kyrkor moderniseras

Kyrkor kämpar för att följa utvecklingen

Sedan staten lämnade kyrkan har antalet medlemmar minskat med en fjärdedel i landets kyrkor. Det handlar sällan om ekonomi, utan om att religionen inte har en naturlig plats i människors tillvaro. För att medlemmar ska återvända måste kyrkan anpassa sig till samhället och människorna som lever däri. I Torsby har man valt att erbjuda ungdomar att köra folkrace i kombination med konfirmationsutbildning, vilket borgar för att fler väljer att konfirmera sig framöver.

Prästen i Torsby säger att man måste gräva där man står, och därför föll det sig naturligt för dem att erbjuda sina konfirmander att köra folkrace. Värmlänningar är ett motorintresserat släkte – och i Torsby finns en bana där man kör folkrace. Genom att er-bjuda aktiviteter människor, och inte minst ungdomar, har en relation till i kombination med religion ökar intresset för densamma. Torsbys pastorat har moderniserat sin organisation efter sina och invånarnas förutsättningar, andra kyrkor har sina sätt.

Jourhavande präst i Svenska kyrkan lanserades för att modernisera kyrkan, och samtidigt föra den närmare människor. Internet är ett utmärkt sätt att skapa relationer och därför är det nödvändigt för kyrkor att leva i den digitala världen. Den jourhavande prästen är tillgänglig via chatt och mail, vilket innebär att den som känner sig ledsen eller orolig har möjlighet att lätta sitt sinne inför en präst som har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen måndag till torsdag, klockan 20.00 – 24.00.

Om Svenska Kyrkan väljer att bortse från den digitala utvecklingen kommer organisationen att självdö. Eftersom människor är aktiva på nätet måste även kyrkan vara det – syns de inte finns de inte heller. Hur kyrkor väljer att moderniseras är upp till dem, och det finns inte några givna gränser – endast fantasin sätter gränser. Det kan exempelvis vara att erbjuda alternativa aktiviteter i kombination med kyrkliga aktiviteter, eller att vara aktiv på nätets sociala medier.

kyrkor