Svenska missionskyrkan

Missionskyrkan har blivit Equmeniakyrkan

Svenska Missionskyrkan grundades 1878 som Svenska Missionsförbundet. Namnet ändrades till Svenska Missionsförbundet 2003. Sedan dess har mycket hänt och 2011 var Svenska Missionskyrkan ett minne blott. Istället uppstod Equmeniakyrkan när Metodist-kyrkan i Sverige, Svenska Baptismsamfundet och Svenska Missionskyrkan slogs samman. Sedan tidigare hade Frälsningsarmén anslutit till Svenska Missionskyrkan.

Mellan tummen och pekfingret består Equmeniakyrkan av 67 000 medlemmar fördelat på 750 lokala församlingar. Från början var tanken att den nybildade kyrkan skulle gå under namnet Gemensam framtid, men förslaget röstades ner på kyrkokonferensen i Karlstad 2013. Bakom sammanslagningen fanns en förhoppning om att ökat samarbete skulle stärka organisationen, vilket be-lackare ansåg vara en omöjlighet med tanke på samfundens skilda åsikter i betydande frågor, som samkönade äktenskap.

Svenska Missionskyrkan bildades genom att man bröt sig loss från Svenska Kyrkan med P.P. Waldenström som förgrundsfigur. Tanken bakom beslutet var att öka arbetet med evangelisation och mission, något man inte ansåg att Svenska Kyrkan prioriterade. Därför såg man ingen annan utväg än att lämna Svenska Kyrkan. Under åren har missionskyrkan arbetat med diverse projekt i Kina, Kongo, Indien och Ryssland – utbildning har alltid varit Svenska Missionskyrkans hjärtefråga eftersom de anser att det förbättrar människors sociala förhållanden.

Har du en önskan om att bli medlem i Equmeniakyrkan? På deras hemsida hittar du information om församlingar i din närhet, vilka aktiviteter respektive församling anordnar, hur du utbildar dig inom Equmeniakyrkan samt hur då går tillväga för att bli volontär. Utbildning och biståndsarbete är något som ligger Equmeniakyrkan varmt om hjärtat, precis som det gjorde för Svenska Missions-kyrkan. Genom att utbilda dig och arbeta i U-länder gör du en skillnad och skapar en bättre värld att leva i.

Är du fast besluten om att utbilda dig inom Equmeniakyrkan? Förutsättningarna är goda. Kyrkan har fem högskolor i landet, från Härnösand i norr till Jönköping i söder. Dessutom har du möjlighet till högre studier på Teologiska Högskolan i Stockholm där Equmeniakyrkan är huvudman. Teologiska Högskolan är ett utmärkt val om du vill arbeta som pastor i din fortsatta yrkeskarriär.

missionskyrkan